Integritetspolicy

Vilken information vi in och varför vi samlar in den.

Vi samlar in så få uppgifter om våra kunder som är möjligt, men det finns viss information som vi måste samla in för att erbjuda dig varor på vår hemsida och för att du ska kunna beställa hem produkter från oss. För att dessa tjänster ska vara möjliga måste vi samla in och spara vissa uppgifter om dina ordrar/köp i ett antal år på grund av lagkrav. 

Marknadsföring och annonsering:

Vi kan komma att dela grundläggande information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll. Detta gör vi för att annonserna ska innehålla mer relevanta produkter som kan vara av intresse för dig och för att förstå hur användare interagerar med våra annonser.

 

Den informationen som du lämnar till oss:

  • När du skapar ett konto som kund på nolec.se: Namn, adress,e-post och telefonnummer.
  • När du genomför en beställning: Information om din betalning och order.
  • När du kontaktar vår kundservice: Kommunikation med kundservice och serviceärenden.

Vilka tar del av informationen

Primärt är de två områden som tar del av den information du ger till oss.

Tjänsteleverantörer och andra - Vi på Nolec använder utomstående leverantörer av vissa tekniska lösningar för att kunna möjliggöra försäljning av produkter till dig och dessa kan komma att ta del av den information du delger med oss. När vi använder dessa leverantörer säkerställer vi alltid att de håller minst ett lika bra dataskydd som vi gör.

Transport och logistikföretag - Information om dig som kund delas för att kunna skicka hem produkterna direkt till ditt närmaste ombud eller i brevlådan. 

 

Den information vi samlar om dig:

  • Din aktivitet på nolec.se (cookies)

Lagringstid
Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att uträtta de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

Tredje part
Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos Nolec:s samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för utförande av våra skyldigheter mot dig som konsument.
Din information kan komma att överföras eller delas med tredje part. Vi kommer vid sådana tillfällen vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter: Myndigheter - Nolec kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Ändringar i Integritetspolicyn
Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen finns på denna URL.

Rättslig grund

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.

Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse 

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Ansvarig för dataskydd

Nolec AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.